دوشنبه, 30 فروردين 1395 ساعت 05:39

نفرات برتر دومین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه سما

تندیس های نفرات برتر دومین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه سما

 

تندیس های نفرات اول بخش ملی - فیلم کوتاه پویانمایی:

بهترین کارگردانی

بخش ملی پویانمایی

فیلم کوتاه «بابا»

به کارگردانی جناب آقای «بهرام عظیمی»

بهترین فیلم

بخش ملی پویانمایی

فیلم کوتاه «پدر»

به تهیه‌کنندگی جناب آقای «محمدرضا شفاه»

بهترین فیلمنامه

بخش ملی پویانمایی

فیلم کوتاه «پدر»

به نویسندگی جناب آقای «سیدمحمدرضا خردمندان»

 

تندیس های نفرات اول بخش نسل نو - فیلم کوتاه پویانمایی:

بهترین کارگردانی

بخش نسل نو پویانمایی

فیلم کوتاه «e»

به کارگردانی سرکار خانم «ندا سادات میرمحمدی»

 

تندیس های نفرات اول بخش ملی - فیلم کوتاه داستانی:

بهترین کارگردانی

بخش ملی داستانی

فیلم کوتاه «مات»

به کارگردانی جناب آقای «محمد داوودی»

بهترین فیلم

بخش ملی داستانی

فیلم کوتاه «صراحی»

به تهیه‌کنندگی جناب آقای «سعید نجاتی» «انجمن سینمای جوانان ایران»

بهترین فیلمنامه

بخش ملی داستانی

فیلم کوتاه «مات»

به نویسندگی جناب آقای «محمد داوودی»

 

تندیس های نفرات اول بخش نسل نو - فیلم کوتاه داستانی:

بهترین کارگردانی

بخش نسل نو داستانی

فیلم کوتاه « مرخصی آخر»

به کارگردانی جناب آقای «امیر مهندسیان»

بهترین فیلم

بخش نسل نو داستانی

فیلم کوتاه «سکوت کن»

به تهیه‌کنندگی سرکار خانم «پریسا احمدی»

 

تندیس های نفرات اول بخش ملی - فیلم کوتاه مستند:

بهترین کارگردانی

بخش ملی مستند

فیلم کوتاه «قربانی»

به کارگردانی جناب آقایان «رضا فرهمند» و «کیومرث محمد چناری»

بهترین فیلم

بخش ملی مستند

فیلم کوتاه «سه سال و سه روز»

به تهیه‌کنندگی جناب آقای «مهدی مطهر» و سرکار خانم «فاطمه نیکنژاد»

بهترین تحقیق و پژوهش

بخش ملی مستند

فیلم کوتاه «اوسیا»

به نویسندگی جناب آقای «علیرضا دهقان»

 

تندیس های نفرات اول بخش نسل نو - فیلم کوتاه مستند:

بهترین کارگردانی

بخش نسل نو مستند

به فیلمی تعلق نمی گیرد

بهترین فیلم

بخش نسل نو مستند

به فیلمی تعلق نمی گیرد

 

تندیس نفر اول بخش فیلمنامه:

بهترین فیلمنامه

بخش فیلمنامه

فیلمنامه «بدون عبا»

به نویسندگی جناب آقای «محمد منصوبی»

 

تندیس های نفرات اول بخش ویژه عروج از منا - فیلم کوتاه مستند:

بهترین کارگردانی

بخش ویژه عروج از منا - فیلم کوتاه مستند

فیلم کوتاه «تنگی نفس»

به کارگردانی جناب آقای «فرود عوض پور»

بهترین فیلم

بخش ویژه عروج از منا - فیلم کوتاه مستند

به فیلمی تعلق نمی گیرد

بهترین تحقیق و پژوهش

بخش ویژه عروج از منا - فیلم کوتاه مستند

فیلم کوتاه «عروج بی خروش»

به نویسندگی جناب آقای «محمدابراهیم حمیدیا»

 

تندیس نفر اول بخش ویژه عروج از منا - فیلمنامه:

بهترین فیلمنامه

بخش ویژه عروج از منا - فیلمنامه

فیلمنامه «خیر»

به نویسندگی سرکار خانم «محبوبه نوروزی»

 

تندیس جوایز ویژه هیأت داوران بخش فیلم کوتاه داستانی ملی:

جایزه ویژه هیأت داوران بخش ملی - فیلم کوتاه داستانی

جناب آقای علی دهکاری

کارگردان فیلم کوتاه هوادار

جایزه ویژه هیأت داوران بخش ملی - فیلم کوتاه داستانی

جناب آقای مرتضی هدایی

فیلمبردار فیلم کوتاه بیماری

 

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses