اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه سما دیروز در فرهنگسرا اندیشه برگزار شد.
اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه سما دیروز در فرهنگسرا اندیشه برگزار شد.
روز چهارم اکران جشنواره فیلم کوتاه سما با برگزاری کارگاه آموزشی کارگردانی با حضور استاد بهروز افخمی و با اکران فیلم بدون مرز در سینما فلسطین تهران برگزار شد.
روز چهارم اکران جشنواره فیلم کوتاه سما با برگزاری کارگاه آموزشی کارگردانی با حضور استاد بهروز افخمی و با اکران فیلم بدون مرز در سینما فلسطین تهران برگزار شد.
روز سوم اکران جشنواره فیلم کوتاه سما با برگزاری کارگاه آموزشی فیلم نامه با حضور استاد صدرعاملی و علیرضا رضاداد و با اکران فیلم ماهی سیاه کوچولو در سینما فلسطین تهران برگزار شد.
صفحه1 از2
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses